English German French Русский Persian
Haberler
Tüm Haberleri Oku »

Dizayn Grup HI-TECH ürün serisini pazara sundu
17.01.2011 12:07:48

Dizayn Grup, sektöre köklü bir değişim getirecek ve kuralları değiştirecek HI-TECH ürün serisini pazara sundu. Sağladığı kullanım kolaylığının ve uzun ömrünün yanı sıra şık tasarımı ile de piyasadaki tüm ürünlerden farklılaşan serinin üstün özellikleri saymakla bitmiyor.
 
Dizayn HI-TECH PPR boru ve ek parçalarının özel tasarlanan iç yapısı, sürtünme katsayısını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. HI-TECH boru ve ek parçalarının sahip olduğu geometri sayesinde soket kaynağında birleştirme süresi önemli ölçüde azalırken harcanan iş gücünü de %50 azalır. Bu durum aynı zamanda 32 barlık basınç dayanımı (20°C’de) sağlamaktadır.
 
Dizayn HI-TECH ek parçalarında yerel kayıp katsayıları %30 daha düşüktür. Ek parça içerisinden geçen su, Dizayn HI-TECH ek parçalarında sunulan kolay geçiş ile minimum kayıpla ek parçayı terk eder.
 
Dizayn HI-TECH PPR boru tasarımı ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sağlamaktadır.
 
Dizayn sızdırma sorununu tarihe gömmüştür. Dizayn HI-TECH serisi metalli ek parçaları su sızdırmaz. Metalli ek parçalarda kullanılan metalin içindeki ağır metallerin suya karışması engellenmiştir.
 
Dizayn HI-TECH serisi estetik ve görselliğin yanı sıra, paftanın eritme işlemi yapılırken dışarı taşan plastik atıkların çirkin görüntüsünü de ortadan kaldırdı. Boru ve ek parça birleşim bölgesinde kalan atık malzemenin çirkin görüntü oluşturması tesisatta istenilmez. Dizayn HI-TECH borusunun özel tasarımı ile eriyen malzeme pafta dışına sıyrılmaz, boru ve ek parça arasında sıkışır ve uzun ömürlü kaynaklar oluşur.
 
Dizayn HI-TECH boruları ile mükemmel şap uyumu sağlanmaktadır. Boruların tırtıklı yapılı dış yüzeyi sayesinde borunun şap ile bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Bu sayede de borunun şap içerisinde hareket etme riski ortadan kalkmıştır. Ayrıca bu tırtıklı yüzey sayesinde birleştirme kolaylığı sağlanmakta ve tesisatçının boruyu kavraması kolaylaştırılmaktadır.
 
HI-TECH Oksi Plus Kombi Borusu tıraşlama gerektirmez, fire vermez, estetiktir, uzamaya karşı mukavemet gösterir, az zamanda çok iş yaptırır.
 
 
 
HI-TECH Serisinin Teknik Üstünlükleri:
 
 
1. Teknoloji ve Estetiğin Buluştuğu Nokta
 
Dizayn HI-TECH serisi, Dizayn AR-GE ekibinin uzun süreli çalışmaları sonucunda teknoloji ve estetiğin tek üründe buluşturulduğu, bina içi temiz su sistemlerinde suyun doğru, güvenilir ve ekonomik taşınmasını sağlayan bir ürün serisidir. PPR boru ve ek parçalarının bu denli üstün uyumu ve teknik üstünlüklerinin yanında görsel ve bütünsel farklıkları ile hem montaj yapan tesisat ustasına işini sevdirecek, hem de kullanıcısına estetik kaygıların ortadan kaldırıldığı sağlıklı tesisatlar sunacaktır.
 
 
2. Modern Tesisatlara Göz Alıcı Renkler
 
 
Dizayn HI-TECH Serisi PPR Boru ve ek parçaları beyaz, gri, yeşil rengin dışında altın, gümüş ve fildişi renklerinde de kullanıcısına sunulmuştur.
 
 
3. Dizayn HI-TECH Serisi ile 1 gün 48 saat
 
 
Tüm bildiklerinizi unutmanızın tam zamanı!
 
Dizayn HI-TECH serisi ile ustalarımız, normal koşullarda mevcut ürünler ile bir günde yaptıkları kaynağın artık iki katını yapabilecek. Biliyoruz ki zaman tesisat ustalarımız için de çok önemli. Dizayn HI-TECH serisi ile ısıtma süresinde yapılan tasarruf ile herkesten öndesiniz. Dizayn Hi-Tech serisi kullanan tesisatçılar için bir gün artık 48 saat!
 
 
4. Dizayn HI-TECH Serisi ile Kaynaklar Artık Daha Temiz
 
 
Dizayn HI-TECH borusu ile paftanın eritme işlemi yaparken dışarı taşırdığı plastik atıkların çirkin görüntüsü artık ortadan kalkıyor. Boru ve ek parça birleşim bölgesinde kalan atık malzemenin çirkin görüntü oluşturması tesisatta istenilmez. Dizayn HI-TECH borusunun özel tasarımı ile eriyen malzeme pafta dışına sıyrılmaz, boru ve ek parça arasında sıkışır ve uzun ömürlü kaynaklar oluşur.
 
 
5. Dizayn HI-TECH Serisi ile Tesisatınız Rahat Çalışsın
 
 
Dizayn HI-TECH ek parçalarında yerel kayıp katsayıları %30 daha düşüktür. Ek parça içerisinden geçen su, Dizayn HI-TECH ek parçalarında sunulan kolay geçiş ile minimum kayıpla ek parçayı terk eder. Her bir ek parça bilgisayar programında akışkan analizleri ile test edilerek tasarlanmıştır. Ek parçalardaki kayıpların toplamı, tesisattaki toplam basınç kaybının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dizayn HI-TECH ek parçalar ile yapılan temiz su ve kalorifer tesisatları minimum enerji ile çalışmaktadır.
 
 
6. Dizayn HI-TECH Serisi ile Çatlayan Borulara Son
 
 
PPR boruların soğukta darbe ile çatlaması kaçınılmazdır. Dizayn HI-TECH Serisi PPR boru tasarımı ile darbe kuvvetlerini sönümlemekte, normal borulara göre %30 daha fazla darbe mukavemeti sağlamaktadır.
 
 
7. Dizayn HI-TECH Serisi Metalli Ek Parçaları Sızdırmaz
 
 
Metalli ek parçalarda plastik ve metal arasından su sızması büyük problemdir. Dizayn HI-TECH serisinde metalli ek parçaların üretiminde bilinen klasik yöntemler kullanılmamıştır. Dizayn HI-TECH serisinde metalli ek parçalarda HIGH PRESSURE INJECTION olarak adlandırılan çok yüksek bir teknoloji kullanılmıştır. Üç Avrupa patenti ile korunmakta olan bu ürün metal ve plastikten oluşan iki ayrı parçalı değil, tek parça gibi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Artık metal ile plastik iki ayrı malzeme değil, adeta tek malzemedir.
 
DİZAYN “SIZDIRMA SORUNUNU” TARİHE GÖMMÜŞTÜR.
 
 
8. Metalli Ek Parçalarda Kullanılan Metalin İçinde ki “Ağır Metallerin” Suya Karışması Engellenmiştir
 
 
2004 tarihinde yayınlanan Alman DIN 50930-6 (EN 12502) standardında; pirinç malzeme üzerine yapılan kaplamalar ağır metaller ihtiva ettiği için, bu tür kaplamaların içme suyu taşımada kullanılması yasaklanmıştır. Bilindiği gibi ağır metaller “KANSOREJEN”dir. DIN standartları; pirinç malzemenin MS 63 alaşımında ve çıplak olarak kullanılmasını şart koşmuştur.
 
 
9. Dizayn HI-TECH Serisi PPR Metalli Ek Parçaları Tork Değeri Standartların Çok Üzerindedir
 
 
Metalle plastik arasındaki birleşme kalitesini gösteren en önemli özelliklerden birisi tork dayanımıdır. Dizayn HI-TECH serisinde tüm metallerin tork dayanımları o kadar iyileştirilmiştir. Örneğin; dönme, metalle plastik ara yüzeyinin sıyrılması şeklinde değil, plastik deformasyonu ile olur.
 
 
10. Dizayn HI-TECH Serisi Ek Parçaları Koniktir
 
 
Kaynak kalitesini garanti eden en önemli unsur plastikteki birleştirme bölgesinin konikliğidir. Bu sayede iyi bir kaynağı garanti eden ara yüzey basıncı elde edilir ve birleştirme bölgelerinde daha güvenli kaynak sağlanır.
 
 
11. Dizayn HI-TECH Serisi PPR Boru ile Mükemmel Şap Uyumu
 
 
HI-TECH boruların tırtıklı geometriye sahip dış yüzeyi sayesinde borunun şap ile bir bütün oluşturması sağlanmıştır. Bu sayede borunun şap içerisinde       hareket etmesi riski ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bu tırtıllar sayesinde birleştirme kolaylığı sağlanmakta ve tesisatçının boruyu kavraması kolaylaşmaktadır.
 
 
 
12. HI-TECH Serisi ile Kaynak Yapmak Artık Daha Kolay
 
HI-TECH ek parçalarının paftaya geçişi daha yumuşak ve kolaydır (Eski tecrübelerinizle karşılaştırdığınızda ek parçanın paftaya daha rahat geçtiğini hissedeceksiniz).
 
HI-TECH ek parçalarda kolay geçiş sayesinde fazla malzemenin eriyip su akış yolunu daraltması problemi asla yaşanmaz.
 
HI-TECH ek parçaların paftaya girme süresinin kısa ve paftaya girişinin kolay olması, kaynak boyunun doğru ayarlanmasını ve homojen ısıtma sağlar. Kaynak paftasına zor giren ek parçalarda ise kaynak boyu doğru ayarlanamayarak kısa kalır ve fazla ısıya maruz kalan uç bölgede malzemenin mekanik özellikleri zayıflar.
 
PPR boru ve ek parçaların kaynak paftasında uzun süre ısıtılması, ısı transferinin sadece yüzeylerde değil, et kalınlığınca dağılmasına neden olur. İdeal kaynak ve birleştirme için ısıtılan yüzeyler dışında kalan kısımlar soğuk kalmalıdır ki gerekli basınç elde edilebilsin. HI-TECH PPR boru ve ek parçalarında ısıtma süresi ideal kaynak ve birleştirmeye uygun olarak kısadır. 
   
HI-TECH ek parçaları kaynak uygulamalarında kolay geçiş ile zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanır.
 
HI-TECH ek parçalar ile yapılan kaynaklarda yüksek kalitede moleküler birleşme sağlanır.
 
 
Önemli Not: PPR boru ve ek parçalarının ölçüleri kaynak paftası soğuk iken boru veya ek parça paftaya geçirilerek (rahat ya da zor geçiş kanısı ile) ölçüsel kontrole tabi tutulamaz. Boru ve ek parça, kaynak paftası 260 °C iken geçiş kontrolüne tabi tutulabilir.
 
 
 
PPR boru kullanımda aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:
 
 
1. Boruların montaj öncesi ve montaj sonrasında darbe alması engellenmeli, çarpmalara karşı korunmalıdır.
 
2. PPR boruların montaj öncesinde ve tesisat kurulumundan sonra uzun süre UV ışınına maruz kalması engellenmelidir. Tesisat kurulumunda sonra UV ışınlarına maruz kalan bölgeler izole edilmelidir.
 
3. Tamamlanan tesisatlara tesisat basınç testi yapılmalıdır (DIN 1988). Basınç testinin şebeke basıncı ile yapılması yanlıştır. Tesisat basınç testi tesisat tamamlandıktan d-sonra çalışma basıncının 1,5 katında (15 bar) en az 2 saat test edilmelidir.
 
4. PPR boru tesisatları donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Donma riskinin olduğu bölgelerde yalıtım yapılmalıdır. Tesisat kullanılmayacak ise tesisattaki su boşaltılmalı ve boruların donma neticesinde oluşacak yüksek basınçlar nedeni ile zarar görmesi engellenmelidir.
 
5. Şofben v.b. gibi cihazlarda anlık oluşan yüksek sıcaklıklar nedeni ile sıcak su çıkış hattının ilk 1-1,5 metrelik bölümünde metal boru tercih edilmeli ve daha sonra ppr boruya geçiş sağlanmalıdır. Bu sayede olası problemler engellenmiş olacaktır.
 
6. Kaynak işleminde kullanılan kaynak paftalarının standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir. Teflonu yıpranmış paftalar ile kaynak işlemi yapılmamalıdır.
 
7. Bağlantılarda konik dişli ek parçalar kullanılmamalıdır.
 
8. Kirli boru ve ek parçaları temizlenmeden kullanılmamalıdır.
 
9. Metalli ek parça montajlarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalıdır.
 
10. Boruların kesilmesinde kullanılacak makaslarının keskin olmasına dikkat edilmelidir.
 
11. Genleşmelerin (uzama ve kısalma) kompanse edilebilmesi için teknik kataloglardan faydalanılmalıdır.

© Atıksu Arıtma endüstriyel mikrobiyolojik Kimyasal su atıksu arıtma ve filtreleme sistemlerinde kuyu suyu deniz suyu, artezyen suyu, atık su, arıtmada yüksek verimlilik ve işletme maliyeti düşük çevre dostu projeler sunar evsel atıksu arıtma Fleck, siata, Clack, Pwg, Ge seko valfler ve yedek parçaları kuçuk orta buyuk işletmelere kobilere tüm sanayii lere zaman ve debi kontrollü Yumuşatma ve Tablet tuz tankları mineral ve Kimyasallar, Torba filtre, 5600 fleck walf, şamandıra, difizör boru, kauçuk oring, sayaç topu teli, Tandem Yumusatma dubeks wolumetrik tımer, vana bypass Draın atık, Kimyasal katyonik anyonik reçine Klor sıvı kostik asit sliphos Filtreler üretir ithal ederek montaj servis devreye alma ve bakım işlemleri yapar 2008.
All right reserved.
System is Created by İmpaş Ajans